zamów usługę - zadzwoń:   504 - 842 - 797

Audyty energetyczne

Wyjaśnienie: audyt energetyczny pomimo wielu cech wspólnych ze świadectwem energetycznym jest innym rodzajem dokumentu. Świadectwo energetyczne uzyskuje się w wyniku certyfikacji energetycznej.

Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne - przedsięwzięcie, których przedmiotem jest ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.

Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Podstawą do starania się o premię termomodernizacyjną jest audyt energetyczny.

Premie termomodernizacyjne przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego.

© rafzas & KS
Wszelkie prawa zastrzeżone

Certyfikaty energetyczne Świadectwa Energetyczne Audyty remontowe i termomodernizacyjne
Wrocław, Oława, Oleśnica, Trzebnica, Jelcz, Smolec, Kąty Wrocławskie, Środa Śląska, Dzierżoniów, Lubin, Milicz, Wołów