zamów ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE - zadzwoń:   504 - 842 - 797

Świadectwa energetyczne

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne (potocznie certyfikat energetyczny) to dokument wprowadzony do polskiego prawa przez ustawę Prawo Budowlane (nowelizacja z dn. 19 września 2007). Pełna nazwa to świadectwo charakterystyki energetycznej.
Świadectwa energetyczne sporządza się dla budynków i lokali (nie tylko mieszkalnych, ale również usługowych, przemysłowych, itd.) w celu określenia ich energochłonności.
W uproszczeniu: świadectwo energetyczne mówi nam, ile energii potrzeba do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w ciągu roku (w badanym budynku lub lokalu).
Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat (chyba, że w tym okresie nastąpi zmiana właściwości budynku, np. docieplenie ścian lub dachu).

Komu potrzebny certyfikat energetyczny?

Każdemu, kto sprzedaje lub wynajmuje budynek lub lokal. Sprzedający (wynajmujący) ma obowiązek przekazania certyfikatu energetycznego kupującemu (najemcy). Jest to jasno określone w Prawie Budowlanym (art.5 ust. 4, nowelizacja z dn. 27 sierpnia 2009).
Kupując lub wynajmując od kogoś budynek lub lokal mamy więc prawo żądać świadectwa energetycznego. Jest to o tyle ważne, że wskaźniki zawarte w świadectwie informują o potencjalnych kosztach eksploatacyjnych budynku czy lokalu - wpływają więc na ich cenę rynkową. Świadectwo może być zatem podstawą do negocjacji ceny. Przed zakupem samochodu zawsze sprawdzamy, ile spala paliwa - czyż nie?

Jak wykonuje się świadectwo energetyczne?

Podstawą do (rzetelnego) sporządzenia świadectwa jest wizja lokalna i projekt obiektu.
W czasie wizji lokalnej zbierane są wymagane dane dotyczące obiektu, projekt służy do obliczenia powierzchni i kubatur. Przy braku projektu konieczne jest wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej.
Następnie, na podstawie zebranych danych, przeprowadza się obliczenia inżynierskie, najczęściej przy użyciu dedykowanego oprogramowania.
Gotowe świadectwo, zgodne ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Min. Infrastruktury, dostarczane jest zleceniodawcy. Osoba sporządzająca świadectwo zobowiązana jest przechowywać jego kopię przez 10 lat.

Ceny świadectw energetycznych

Koszty opracowania świadectwa energetycznego zależą od kilku czynników, m.in. od dostępności dokumentacji projektowej, stopnia skomplikowania bryły budynku, powierzchni i kubatury obiektu, występowania instalacji chłodzenia.
Ceny świadectw dla mieszkań: od 179 zł.
Ceny świadectw dla domów jednorodzinnych: od 200 zł.
Ceny świadectw dla budynków wielorodzinnych, biurowych, itp.: od 750 zł.
Dla pozostałych obiektów ceny do uzgodnienia.
Przy zamówieniu większej ilości certyfikatów istnieje możliwość negocjacji.
Podane ceny są orientacyjne, każde zlecenie rozpatrywane jest indywidualnie (w zależności od czynników wyżej wymienionych).
W porównaniu z ceną domu czy mieszkania, czy z ceną projektu, świadectwo energetyczne można więc uzyskać stosunkowo tanio.

Obszar działania:     Wrocław i okolice (województwo Dolnośląskie).

Po co te świadectwa?...

Niektórzy twierdzą, że to kolejny dodatkowy papierek za który trzeba będzie zapłacić - ale chodzi o coś więcej. Ogólnie mówiąc związane są one z ekologią, oszczędzaniem energii, redukcją emisji CO2 , kurczącymi się zasobami naturalnymi Ziemi. Wprowadzając obowiązkowe świadectwa energetyczne budynków Unia Europejska zwraca uwagę na dzisiejsze problemy energetyczne. Zwiększono wymagania (również w Polsce) co do budynków projektowanych - mają być bardziej energooszczędne niż te projektowane w przeszłości. Zaleca się korzystanie z odnawialnych źródeł energii, np. promieniowanie słoneczne (wykorzystywane przez kolektory).
Wartości podane w certyfikatach energetycznych mają być znaczącym (zaraz po lokalizacji) czynnikiem kształtującym ceny nieruchomości. Będą obowiązkowym elementem ogłoszeń oferujących sprzedaż lub wynajem - wpływają bowiem na koszty eksploatacji budynku. Rozwiązania energooszczędne będą premiowane. Za brak świadectwa będą natomiast kary pieniężne.

Więcej o Certyfikacji Energetycznej na stronie www.woce.pl ...

© rafzas & KS
Wszelkie prawa zastrzeżone

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej, Certyfikaty Energetyczne, Audyty remontowe i termomodernizacyjne
Wrocław, Oława, Oleśnica, Oborniki Śląskie, Trzebnica, Jelcz, Smolec, Strzelin, Brzeg, Kąty Wrocławskie, Środa Śląska, Dzierżoniów, Lubin, Milicz, Wołów, woj. Dolnośląskie